golek kerjoan rek… sembarang wes pokok halal… ijasah SD.. lek…

golek kerjoan rek... sembarang wes pokok halal... ijasah SD.. lek onk kabari yo rek.. suwun