8 thoughts on “Bagi yg minat

  1. Sumail Syed Hassan

    Yo mosok iku golek supervisor lanang 100 cew 50. Lha karyawane pirang ewu uwong, ndek kantorku ae karyawane 100an spv e ono 3. Mikir cerdas rek

Leave a Reply