17 thoughts on “Di butuh kan karyawati

  1. Ruly D'crazy

    cari karyawati.... pekerjaan tidak trtulis masuk d bidang ga dtlis krjax apa ga d tulis.....almat ga dtulis oalaaaaah. mau masarkan peyek hhhhh

  2. Ruly D'crazy

    aseeeeek sesepuh.e grub teko regk... inilah dy MAKMU KIPER brikan emplosan yg meriah d siang hari ini penontoooooon....

Comments are closed.