Lgi cari krja yg ada mese yg gk pkek ijasah…

Lgi cari krja yg ada mese yg gk pkek ijasah yg pnting bkn proyek ma pabrik

Lgi cari krja yg ada mese yg gk pkek ijasah yg pnting bkn proyek ma pabrik