Mas e/Mbak e seng nggadah penggawean tlong di bagi rezekine…ak golek penggawea

Mas e/Mbak e seng nggadah penggawean tlong di bagi rezekine...ak golek penggawean..lulusan 0...ijazah Zonk...
sak onok e.
mboten nampek.
.siap mepe geger..sembarang pkok pasti lurd....????
suwon.....Leave a Reply