Mksh dh blh gabunk….mau cari krj…tp iyank ngk pke ijasa…

Mksh dh blh gabunk....mau cari krj...tp iyank ngk pke ijasa krj apa aja asal halal klh adah inbok aja mksh